หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > ขุนตาล > พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี
พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ 19
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี ตั้งอยู่เขตพื้นที่ของบ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ 19 เป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่บนเขาสูงเหนือบ้านน้ำแพร่ใต้ ทางหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างบันไดทางขึ้น-ลงพระธาตุ มีจำนวน 245 ขั้น และทางรถที่สะดวกขึ้น ปัจจุบันพระธาตุแห่งนี้เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของคนทั้งในและต่างถิ่นเป็นจำนวนมาก เป็นสถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมและพิธีทางศาสนาของหมู่บ้าน
การเดินทาง :  จากถนนหมายเลข 1020 (เทิง-เชียงของ) ระยะทางประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :629