วัดศรีอัมพร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีอัมพร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านสระแก้ว ม.2 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ร่วมกันปฏิบัติธรรม
การเดินทาง :  ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 40 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอ 22 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :384