วัดเววน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเววน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านป่าเว ม.1 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุหลายร้อยปี เป็นสถานที่บรรจุพระสารีริกธาตุ มีพระครูสมบูรณ์ปิยวัฒน์เป็นที่กราบไหว้บูชาของชาวบ้าน
การเดินทาง :  ห่างจากถนน สาย 41 ระยะทาง 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :360