หินพัด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หินพัด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.13 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ความมหัศจรรย์ของหินพัดมีหลายประการกล่าวคือ รูปทรงของหินมีลักษณะฐานแคบโดยส่วนฐานมีความกว้างเพียงเมตรเศษ และมิได้เชื่อมสนิทเป็นเนื้อเดียวกับหน้าผาที่ตั้ง บางส่วนมีที่ช่องว่างสามารถสอดฝ่ามือ เข้าไปได้และก้มลงมองจะเห็นทะลุอีกฝั่งชัดเจน ขณะที่บริเวณกลางหินจนถึงปลายยอดมีขนาดกว้างกว่าฐานมาก โดยส่วนที่กว้างที่สุดนั้นวัดเส้นรอบวงได้ราว 20 เมตรเศษ การตั้งอยู่ของมันจึงมีลักษณะคล้าย ?พระธาตุอินทร์แขวน? หรือ Kyaikhtiyo ในเมียร์มาร์...
การเดินทาง :  เส้นทางที่ 1 ถนนสาย สุราษฏร์ธานี ? ตะกั่วป่า ถนนหมายเลข 401 แยกเลี้ยวขวา กม.44 เข้า อำเภอคีรีรัฐนิคม ระยะทางถึงที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม ประมาณ 12 กิโลเมตร ผ่านหน้า อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ ๑๔ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม ถึง หินพัด ประมาณ 15 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ถนนสายหนองไทร ? บ้านยวนสาว ถนนหมายเลข 4247 เข้า อำเภอคีรีรัฐนิคม ระยะทางถึงที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม ประมาณ 32 กิโลเมตร ถนนลาดยาง ถนนผ่านหน้า อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ ๑๔ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม ถึง หินพัด ประมาณ 15 กิโลเมตร เส้นทางที่ ๓ ถนนสาย สุราษฏร์ธานี ? ตะกั่วป่า แยกเลี้ยวซ้าย กม.53 ถนนหมายเลข 4100 เข้า อำเภอคีรีรัฐนิคม ระยะทางถึงที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม ประมาณ 22 กิโลเมตร ผ่านหน้า อบต.ท่าขนอน หมู่ที่ ๑๔ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม ถึง หินพัด ประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :213