น้ำตกโตนยาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกโตนยาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.15 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกโตนยาง (อ่างกุชชี่ธรรมชาติ)
การเดินทาง :  ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม ถึง น้ำตกโตนยาง ประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :299