วัดหนองหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จัหงัดนครสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.53
longitude :  100.48
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองหลวงเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอท่าตะโก ซึ่งแยกการปกครองมาจากตำบลทำนบ เมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยมี นายกลอย เนยอิ่ม เป็นกำนันคนแรกของตำบลหนองหลวง ปัจจุบันได้แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ที่ได้ชื่อว่า ?หนองหลวง? นั้น เมื่อก่อนเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยหนองน้ำแห่งนี้ เพราะเป็นที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เมื่อมีคนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากขึ้นมากสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ก็ลดจำนวนลงไปตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นจึงตั้งชื่อว่า?กลุ่มบ้านหนองหลวง? ต่อมาได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งได้รวมแรงใจศรัทธาจากชาวบ้านบูรณะหนองน้ำแห่งนี้ ได้ขุดให้ลึกและกว้างออกจนมีอาณาบริเวณประมาณ 70 ไร่ ตั้งแต่นั้นมาหนองน้ำแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ?สระหลวงพ่อเดิม? ซึ่งเรียกตามชื่อของพระภิกษุผู้ริเริ่มบูรณะหนองน้ำแห่งนี้ และเมื่อแยกออกจากตำบลทำนบมาตั้งเป็นตำบลใหม่ จึงเรียกชื่อว่า ?ตำบลหนองหลวง? พื้นที่ ตำบลหนองหลวงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอท่าตะโก ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าตะโก ประมาณ 14 กิโลเมตร
การเดินทาง :  เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหัวถนน,ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสุขสำราญ ตำบลพุนกยูง ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสำโรงชัย ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม :477