หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > บ้านด่านลานหอย > วัดพฤกษาสวรรค์สุทธาวาส
วัดพฤกษาสวรรค์สุทธาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพฤกษาสวรรค์สุทธาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านสวนป่า ต.วังตะคร้อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :   วัดพฤกษาสวรรค์สุทธาวาส (วัดสวนป่า) ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย มีพระครูปภากรกิจวิธาร หรือหลวงพ่อทองคำ ปภากโร เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ นานาพันธุ์ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือ พระพุทธชยันตีเมตตาทันใจโลกนาถ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ?หลวงพ่อทันใจ? ประดิษฐ์สถานอยู่ลานหน้าวัด รายล้อมด้วยองค์พระประจำวันเกิด และเจดีย์ที่บรรจุพระเครื่องสุโขทัยไว้ภายในองค์เจดีย์ ให้ประชาชนสักการะ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากมาย ดังนี้ 1. การหมักปุ๋ยชีวภาพ เป็นการรวมกลุ่มประชาชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อลดสารเคมี กำจัดศัตรูพืช รักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. การทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจาน เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยจากสารเคมี 3. การทำน้ำส้มควันไม้ การนำเอาเศษไม้มาแปรสภาพเป็นถ่าน โดยผ่านการเผาไหม้ ทำให้ได้น้ำส้มควันไม้ นำไปใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพทำการเกษตร ลดต้นทุนการผลิตและสารเคมี
การเดินทาง :  ออกจากเมืองสุโขทัยมุ่งหน้ามาทางจังหวัดตาก ห่างจากตัวเมืองสุโขทัยประมาณ 35 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :440