หน้าแรก > ภาคกลาง > ราชบุรี > โพธาราม > พระไสยาสน์(พระนอน)
พระไสยาสน์(พระนอน)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระไสยาสน์(พระนอน)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชุมพล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตำบล ท่าชุมพล ในสมัยก่อนเรียกว่า ?ตำบลบ้านหลาย? ต่อมาเปลี่ยนเป็นตำบล" คลองควาย"แต่ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ตำบลท่าชุมพล เนื่องมาจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาบริเวณวัดท่าหลวงพล ชาวบ้านและเหล่าทหารได้ทำการรวบรวมไพร่พลกัน ณ บริเวณดังกล่าวนี้ เพื่อเตรียมตัวรับศึกพม่าและ เพื่อร่วมต่อสู้กับ ท่านพระยาวชิรปราการ (สมเด็จพระเจ้าตากสิน) ในสมัยนั้น จึงเรียกกันว่า ?ชุมนุมพล? และได้เปลี่ยนเป็น ?ท่าชุมพล? ในเวลาต่อมา.. จวบจนปัจจุบันนี้. ประวัติพระไสยาสน์ท่าชุมพล (พระนอน) พระไสยาสน์ท่าชุมพล (พระนอน) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พระนอนองค์นี้มีประวัติที่เล่าต่อกันมาเป็นพระนอนที่มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี ซึ่งบริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าชุมพล อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลอง สมัยก่อนเป็นท่าจอดเรือ ของพ่อค้าชาวญวน ต่อมามีคนเล่าว่า พวกชาวญวนได้มาสร้างพระนอนไว้สำหรับให้ชาวบ้านหรือพ่อค้าชาวญวนมาสักการะ ต่อมาได้มีคนมาตัดเศียรพระไป ชาวญวนจึงทำเศียรใหม่มาติดไว้เหมือนเดิม ในเวลาผ่านไปชาวญวนก็แยกย้ายไป จอดท่าเรือที่ใหม่ จึงไม่มีใครดูแล ปล่อยให้รกร้าง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งชาวบ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าชุมพล เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ร่วมกันบูรณะตกแต่งและสร้างหลังคาให้ใหม่ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสักการะกราบไหว้ จึงมีชาวบ้านทั้งในตำบลและบริเวณใกล้เคียง ต่างจังหวัด แวะเวียนมาสักการะกราบไหว้มากขึ้น เพราะมีความเชื่อกันว่าพระนอนให้พรตามที่เราขอได้ จึงทำให้มีคนเดินทางมากราบไหว้สักการะมากขึ้น จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั้งหลาย ทั้งยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง :  ออกจากตัวอำเภอโพธารามข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง เลี้ยวซ้ายตามถนนโพธาราม-เขาช่องพราน ประมาณ 3 กม.เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกประสงค์ เดินทางตามถนนท่าชุมพล-บางโตนด ประมาณ 2 กม. จะเจอป้ายซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 200 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :482