พิพิธภัณฑ์เกษตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์เกษตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นการอนุรักษ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการทำการเกษตรสมัยเก่า
การเดินทาง :  ถนนสายวัดสิงห์-กุดจอก

จำนวนผู้เข้าชม :508