หนองโพธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองโพธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.35
longitude :  103.29
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1,11
การเดินทาง :  ห่างจากถนนหลวง บ้านค้อใต้ มา บ้านบงเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :520