วัดพระธาตุสุพรรณหงส์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุสุพรรณหงส์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดบ้านหว้าน ตั้งอยู่ บ้านหว้าน หมู่ ๕ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ประวัติการก่อสร้างวัดบ้านหว้าน ที่ดินวัดบ้านหว้าน มีเนื้อที่ ๙ ไร่ โดยได้รับการบริจาค จากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ดังนี้ ๑. คุณพ่อทองใส คุณแม่ดร สุปัตติ พร้อมครอบครัว ๒. คุณแม่อุดล ทองสาย พร้อมครอบครัว ๓. คุณสายฝน บุญพบ พร้อมครอบครัว ๔. อาจารย์ชาญชัย พรแก้ว และครอบครัว
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เส้นทางจากตัวเมืองศรีสะเกษ มายังบ้านหว้าน มาได้หลายเส้นทางดังนี้ ๑. ถนนสาย ท่าเรือ ?บ้านใหม่ ?บ้านหว้าน ๒. ถนนสาย บ้านเอก ?บ้านสร้างเรือง (วัดพระธาตุเรืองรอง)-บ้านหว้าน ๓. ถนนสาย บ้านหญ้าปล้อง ?บ้านหว้าน ๔. ถนนสาย บ้านคูซอด ?บ้านหว้าน

จำนวนผู้เข้าชม :658