ล่องแพลำโดมน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ล่องแพลำโดมน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลำโดมน้อย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
การเดินทาง :  รถยนต์ เรือ

จำนวนผู้เข้าชม :401