เขื่อนสิรินธร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนสิรินธร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
การเดินทาง :  รถยนต์ รถประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :417