หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > แก่งคอย > อุโมงรถไฟบ้านบุใหญ่
อุโมงรถไฟบ้านบุใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุโมงรถไฟบ้านบุใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.10ต.ห้วยแห้ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :414