วัดยางราก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดยางราก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดสามัคคีประชาราม หมู่ 3 ต.ยางราก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.41
longitude :  100.97
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางพหลโยธินจากจังหวัดลพบุรีถึงสี่แยกหนองม่วง ระยะทาง 53 กิโลเมตร จากนั้นเข้าเส้นทาง ถนนหนองม่วง-สีเทพ ระยะทาง 26 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ แล้วเดินทางต่อโดย ถนนโคกเจริญ-ชัยบาดาล ระยะทาง 23 กิโลเมตร ตั้งอยู่ ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4056

จำนวนผู้เข้าชม :589