กุดชมพู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กุดชมพู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 11 บ้านแดนอุดม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
การเดินทาง :  ออกจาก อบต.คอนกาม ประมาณ 4 กิโลเมตร ออกจาก อ.ยางชุมน้อย ประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :486