ศาลพระพรหม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลพระพรหม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลพรหมพิราม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวอำเภอพรหมพิรามให้การเคารพสักการะ
การเดินทาง :  เส้นทาง หมายเลข 1275 พิษณุโลก - พรหมพิราม ตั้งอยู่ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม

จำนวนผู้เข้าชม :415