หน้าแรก > ภาคเหนือ > นครสวรรค์ > ท่าตะโก > แหล่งโบราณคดีบ้านทำนบ
แหล่งโบราณคดีบ้านทำนบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งโบราณคดีบ้านทำนบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านทำนบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งโบราณคดีบ้านทำนบ เมื่อ พ.ศ.2544 มีการลักลอบขุดโบราณวัตถุ ที่บ้านทำนบ หมู่ที่ 3 สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 จึงส่งนักโบราณคดีเข้าไปสำรวจพื้นที่ดังกล่าว พบหลักฐานทางโบราณคดีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในหลุมลักลอบขุดจำนวน 100 หลุม จากการสำรวจพบโบราณวัตถุ ดังนี้คือ ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ เครื่อมือเหล็กแบบต่างๆ กไไลลำเริด ลูกปัดเปลือกหอย ภาชนะ ดินเผารูปทรงต่างๆ เป้นจำนวนมาก จากหลักฐานที่พบ สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีนี้ เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย หรือ ยุคโลหะ น่าจะมีอายุราว 3,600 - 2,000 ปีมาแล้ว
การเดินทาง :  แหล่งโบราณคดีบ้านทำนบ ตำบลทำนบ หมู่ที่ 3 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม :466