ลานพระเวส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานพระเวส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลานพระเวส เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกสถานที่หนึ่งในเขตรับผิดชอบตำบลห้วยไร่ เชื่อมตำบลคึมใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือบ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเส้นทางหนึ่งที่สามารถเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซวได้
การเดินทาง :  รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล หรือการเดินเท้า โดยใช้เส้นทางจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ถนนอรุณประเสริฐ - เขมราฐ ถึงกิโลเมตรที่ 8 ทางเข้าไปหาดทรายมูล หมู่ที่ 2 บ้านหาดทรายมูล - ตำบลคึมใหญ่ 500 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :255