ดอนบ๋าหาดทรายขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอนบ๋าหาดทรายขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ๋าหาดทรายขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาใกล้ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ประมาณ 161 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้นานาชนิด นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของชาวบ้านหนองตาใกล้แล้ว บ๋าหาดทรายขาว ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งได้แก่ พิธีกรรมปริวาสกรรม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ร่วมกับ ประชาชนชาวตำบลห้วยไร่ จัดขึ้นทุกๆปี
การเดินทาง :  รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล จากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ใช้เส้นทางถนนอรุณประเสริฐ-เขมราช ถึงกิโลเมตรที่ 6 บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ แยกถนนในหมู่บ้านมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือหมู่บ้านไปตามเส้นทางป้ายสถานที่ ที่กำหนด ประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :413