ตลาดเก้าห้อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดเก้าห้อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ตลาดเก้าห้อง ม.2 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0-3558-7427
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตลาดเก้าห้อง เป็นตลาดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ยังเหลือวิถีชีวิตคนโบราณ มีสถานที่ท่องเที่ยว หอดูโจร บ้านเรือนสถาปัตยกรรมจีน
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :342