วัดบ้านสูตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านสูตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  038 614 443
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การสร้างพระอุโบสถทรงเรือนไทยด้วยไม้สักนี้ จึงเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่จะเป็นถาวรวัตถุในบวรพระพุทธศาสนา ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติสังฆกรรม และให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบงาน สถาปัตยกรรมไทยโบราณ เพื่อประโยชน์ทั้งการประกอบศาสนกิจ การศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สืบต่อไป
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :56