วัดโพธิ์เย็น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิ์เย็น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0 3858 2306
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโพธิ์เย็น
การเดินทาง :  เดินทางตามหมายเลขทางหลวง 3481

จำนวนผู้เข้าชม :431