ไร่ทนเหนื่อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่ทนเหนื่อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านพุน้ำทิพย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0904358768
latitude :  15.17
longitude :  100.70
รายละเอียด :  แหล่งผลิตอาหารเกษตรสะอาดและปลอดภัย
การเดินทาง :  ไร่ทนเหน่ื่อย หมู่ที่ 8 บ้านพุน้ำทิพย์ ตำบลหนองแขม ระยะห่างอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร และมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วงประมาณ 8 กิโลเมตร หลักกิโลเมตรที่ 200 - 201 แยกเข้สหมู่บ้านพุน้ำทิพย์ ประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :266