หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > โคกสำโรง > ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองแขม
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองแขม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองแขม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่เหลือง ตำบลหนองแขม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  036706063
latitude :  15.12
longitude :  100.70
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศุนย์เรียนรู้การประกอบอาชีพ เช่น เลี้ยงเป็ด เลี้ยงกบ ปลูกผักปลดสารพิษ ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงจิ้งหรีด เลี้งกบ เลี้ยงเป็ดไข่ เป็นต้น
การเดินทาง :  อยู่ติดางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน บริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 196 - 197 ระยะห่างอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร และมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วงประมาณ 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :440