กาดวิถีชุมชนคูบัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กาดวิถีชุมชนคูบัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  วัดโขลสุวรรณคีรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  095-1505199
latitude :  13.49
longitude :  99.84
รายละเอียด :  ราชบุรีเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สัมผัสวิถีพอเพียง สร้างรายได้ และนำชุมชนไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ?กาดวิถีชุมชนคูบัว น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง? ตามที่จังหวัดราชบุรี ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี 2560 ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 สัมผัสวิถีพอเพียง ณ ราชบุรี ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยนำหลักสำคัญของ คำว่า ?เศรษฐกิจพอเพียง? กิจกรรมตามรอยพระบาทสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งตำบลคูบัว มีเอกลักษณ์ดังเดิมของพื้นที่ ไท-ยวน จึงได้จัดแหล่งท่องเที่ยวสัมผัสวิถีพอเพียง ณ ?กาดวิถีชุมชนคูบัว น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง? ขึ้นที่วัดโขลงสุวรรณคีรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ในการมอบปรัชญา ?เศรษฐกิจพอเพียง? เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ภายใต้คำว่า ?พอเพียง? โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลคูบัว เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้กิจกรรม ?กาดวิถีชุมชน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง? เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้ ?กาดวิถีชุมชน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง? ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 อย่างเป็นทางการ และในทุกวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ กาดฯเปิดตั้งแต่เวลา 09.00 ? 19.00 น. การแสดงเริ่มเวลา 17.00 น. เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชม เดิน กินโตก และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชม อันจะนำมาซึ่งรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อนำชุมชนไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามสโลแกน สัมผัสกาดวิถีชุมชน เดินดิน กินโตก กินเที่ยววิถีไทย ใช้จ่ายวิถีพุทธ อิ่มทั้งกายได้ทั้งบุญ อุดหนุนประชาชน?
การเดินทาง :  กาดวิถีชุมชนคูบัว ตั้งอยู่ที่ วัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี แนะนำให้ใช้ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองราชบุรี จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงชนบท ตรงไปประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3339 ตรงต่อไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :650