พญาทะนะมูลนาคราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พญาทะนะมูลนาคราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดป่าปากโดม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045-210411
latitude :  15.31
longitude :  105.16
รายละเอียด :  พระอาจารย์วิเชียร จันทะสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าปากโดม เล่าว่า รูปปั้นพญานาคดังกล่าว เกิดจากนิมิตร จึงจัดสร้างขึ้น ชื่อ ?พญาทะนะมูลนาคราช? เป็นจอมนาคาผู้ยิงใหญ่ผู้ปกครองวังบาดาลแถบแม่น้ำมูลทั้งหมด ซึ่งพญาทะนะมูลนาคราช ไม่ใช่แต่เป็นยอดพญานาคนักรบเท่านั้น แต่ยังเป็นยอดแห่งนักปฏิบัติธรรมด้วย
การเดินทาง :  วัดป่าปากโดมตั้งอยู่ห่างจาก อ.เมืองอุบลราชธานี ประมาณ 48 กิโลเมตร ซึ่งก่อนจะเข้าสู่ ตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 3-4 กิโลเมตร จะมีทางเลี้ยวซ้าย และมีป้ายบอกทางเป็นระยะๆ

จำนวนผู้เข้าชม :582