ศิลาโฮมสเตย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศิลาโฮมสเตย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าแก หมู่ที่6 ตำบลศิลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043-246505-7
latitude :  16.50
longitude :  102.91
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่รายล้อมไปด้วย ท้องทุ่งนาที่ปลูกข้าวเขียวขจีและวิถีชีวิตธรรมริมแม่น้ำพอง
การเดินทาง :  บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม :420