วิถีชีวิตคนบ้านศิลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิถีชีวิตคนบ้านศิลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043-246505-7
latitude :  16.50
longitude :  102.86
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านศิลา เกี่ยวกับการทำดอกไม้ พวงมาลัย
การเดินทาง :  บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม :191