วัดหลวงพ่อดำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหลวงพ่อดำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่5 ตำบลโคกเดื่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056200924
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ หลวงพ่อดำ ประดิษฐานอยู่ที่วัดสระทะเล ตำบลโคกเดื่อ กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงสุโขทัยมีอายุประมาณ ๗๐๐ ปีเศษ แต่เดิมชาวบ้านพบพระพุทธรูปอยู่กลางป่าสามองค์ ปัจจุบันเหลือเพียงองค์เดียว เรียกขานตามกันว่า หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล
การเดินทาง :  หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม :422