ไผ่กอหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไผ่กอหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  039-517136
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ไม้ไผ่กอหลวงที่ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตามข้อมูลหน่วยศิลปากรที่ 5 กรมศิลปากร กล่าวว่า เป็นไม้ไผ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นของหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือรัชกาลที่ 6 เพื่อใช้ทำผืนระนาด และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้ทำผืนระนาดจากไม้ไผ่กอนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงโปรดให้อนุรักษ์ไม้ไผ่กอนี้ไว้ให้ดี จึงได้เรียกชื่อต่อกันมาว่า "ไผ่กอหลวง" ครูฉนวน บุญล้อม ให้ข้อมูลว่า ไผ่กอหลวงนี้อยู่ในที่ดินแปลงที่ได้รับมรดกจากบิดา และบิดาได้เล่าให้ฟังว่า เป็นไผ่คุณภาพดี เหมาะสำหรับทำผืนระนาด แม้ในที่ดินแปลงนี้จะมีไผ่กออื่น แต่คุณภาพไม่ดีเท่าไผ่กอนี้ นายอำนาจ สาระเนตร นักดนตรีไทยผู้มีฝีมือในการทำผืนระนาดจำหน่าย กล่าวว่า ไผ่กอหลวง เป็นไม้ไผ่ตงที่มีลักษณะพิเศษกว่าไผ่ธรรมดา คือ เนื้อไม้ละเอียด สีผิวออกเหลือง มีร่องของเนื้อไม้ลึก เมื่อนำมาทำผืนระนาด จึงมีความสวยงาม เสียงดังไพเราะพลิ้วไหวจับใจ กังวานไปไกลกว่าไผ่ชนิดอื่น นายไพฑูรย์ เฉยเจริญ หัวหน้างานเครื่องดนตรีไทยกองสังคีต ฝ่ายดุริยางค์ไทย ยืนยันว่า ไผ่จากจังหวัดตราด เป็นไผ่คุณภาพดีที่สุดในการทำระนาด เนื่องจากพื้นที่ปลูกค่อนข้างสูงและอยู่ติดทะเล ไม้ไผ่จึงมีความแข็งแกร่งกว่าที่อื่น
การเดินทาง :  จากตัวเมืองตราดประมาณ 14 กม. เลี้ยงขวาเข้าซอยข้างวัดตะกาง เข้าไปประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :501