รัตนมงคลเจดีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รัตนมงคลเจดีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดนารีศรีบัวบาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  082-2050219
latitude :  17.22
longitude :  104.53
รายละเอียด :  ค้นพบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 ได้พบพระพุทธรูปบุเงิน จำนวน 5 องค์ พระพุทธรูปบุทอง 2 องค์ พระพุทธรูปบุทองฐานบุเงิน 1 องค์ 1. วัตถุพระพุทธรูปปางมารวิชัยบุเงิน ขนาดสูงรวมฐาน 17 ซม. อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 2. วัตถุพระพุทธรูปปางมารวิชัยบุเงิน ขนาดสูงรวมฐาน 14 ซม. อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 3. วัตถุพระพุทธรูปปางมารวิชัยบุทองฐานบุเงิน ขนาดสูงรวมฐาน 13.1 ซม. อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 4. วัตถุพระพุทธรูปปางมารวิชัยบุทอง ขนาดสูงรวมฐาน 11 ซม. อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 5. วัตถุพระพุทธรูปปางมารวิชัยบุเงิน ขนาดสูงรวมฐาน 13.3 ซม. อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 6. วัตถุพระพุทธรูปปางมารวิชัยบุเงิน ขนาดสูงรวมฐาน 12.4 ซม. อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 7. วัตถุพระพุทธรูปปางมารวิชัยบุทอง ขนาดสูงรวมฐาน 10.2 ซม. อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 8. วัตถุพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ขนาดสูงรวมฐาน 25.4 ซม. อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23
การเดินทาง :  เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข 2276 เข้ามาประมาณ 12 กิโลเมตร มาถึงบ้านหนองบัว ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ก็จะถึง วัดนารีศรีบัวบาน

จำนวนผู้เข้าชม :404