วัดอินทราราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอินทราราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลขี้เหล็ก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053372629 ต่อ 23
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดอินทราราม เดิมชื่อว่าวัดขี้เหล็กหลวง แต่ตามตำนานเรียกวัดขี้เหล็กร่มหลวง เป็นวัดในชุมชนไทเขินที่อพยพมาจากเชียงตุง วัดนี้เดิมตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิงตะวันตก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบริเวณที่ตั้งวัดปัจจุบัน มีระยะห่างจากที่ตั้งวัดปัจจุบันประมาณ 500 เมตร ซึ่งวัดเดิมถูกน้ำเซาะตลิ่งพังจึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่นี้ วัดนี้แต่เดิมสร้างโดยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงค์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 6 (พ.ศ. 2399-2413) ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 พระเจ้าอินทรวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ทรงสร้างวิหารที่มีเครื่องประกอบอาคารโดยใช้ไม้สัก เสาไม้สักขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร สูง 10 เมตร ลงรักปิดทองด้วยลวดลายไทยล้านนาวิจิตรงดงาม สร้างเสร็จแล้วได้ขนานนามว่า ?วัดขี้เหล็กหลวง? พ.ศ. 2470 พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จนิวัติกลับเชียงใหม่ ได้ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขี้เหล็กหลวงและทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 400 รูปี สร้างกุฎิสงฆ์ขึ้นมาหนึ่งหลัง ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร เป็นอาคารปูนครึ่งไม้ เครื่องประกอบเป็นไม้สัก หลังคากระเบื้องดินเผา โดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงโปรดให้ตั้งพลับพลาที่ประทับหน้าวัดด้านทิศตะวันออก ทรงเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์
การเดินทาง :  เดินทางตามถนนเชียงใหม่ 107 ไปยังบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีป้ายบอกทาง

จำนวนผู้เข้าชม :1313