วัดเนกขัมมาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเนกขัมมาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านเนกขัมมาราม หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเนกขัมมาราม ตั้งอยู่เลขที่ 2 บ้านเนกขัมมาราม หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะธรรมยุต มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 49 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 1165-1166 อาณาเขตทิศเหนือยาว 7 เส้น ติดต่อกับคูกั้นเขตที่ดิน ทิศใต้ยาว 7 เส้น ติตต่อกับคูกั้นเขตที่ดิน ทิศตะวันออกยาว 7 เส้น ติดต่อกับคลอง ทิศตัวันตกยาว 7 เส้น ติดต่อกับคลอง ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 327 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีคูน้ำและคลองโดยรอบ ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 7.50 เมตร ยาว 22.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2513 กุฏิสงฆ์จำนวน 4 หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ศาลาท่าน้ำ ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :52