สวนรุกขชาติ 100 ปี ภูกุ้มข้าว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนรุกขชาติ 100 ปี ภูกุ้มข้าว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านโนนมะค่าง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  00000
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมา สวนรุกขชาติภูกุ้มข้าว ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ในท้องที่บ้านโนน มะค่าง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ ซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรของชาติ จำนวนประมาณ 1,500 ไร่ อนึ่ง กุ้มข้าว หมายถึงกองข้าวในภาคอีสาน ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่เป็นภูเขาขนาดเล็กที่มองดูคล้ายกองข้าวขนาดใหญ่ ระดับความสูงประมาณ 405 ม. ในอดีตเคยมีน้ำผุดไหลออกมา และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของท้องถิ่น มีเทวรูปเก่าและองค์พระพุทธรูปสถิตอยู่ ดินเป็นดินทราย สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ จุดเด่นที่น่าสนใจ พรรณไม้ในสวน พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณ ได้แก่ มะค่าโมง เต็ง รัง แดง ประดู่ มะค่าแต้ ฯลฯ
การเดินทาง :  การเดินทาง การเดินทางใช้เส้นทางไปบ้านกุดเลาะระยะทาง 8 กม. ทางลาดยางตลอดเส้นทาง ถนนจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์-บ้านกุดเลาะ ระยะทาง 8 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :217