หน้าแรก > ภาคใต้ > ชุมพร > สวี > ฝายมีชีวิตช่องนางรอ
ฝายมีชีวิตช่องนางรอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายมีชีวิตช่องนางรอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านช่องรอ หมู่ที่ 11 ตำบลครน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  098 - 0238414
latitude :  10.29
longitude :  99.00
รายละเอียด :  ฝายมีชีวิตช่องนางรอ เป็นฝายที่จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2559 โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตำบลครน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำของตำบลครน เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำด้วย
การเดินทาง :  เดินทางจากถนนเอเชีย 41 ประมาณ 7 กโลเมตร เข้ามาทางสามแยกดอนหว้า ใช้เส้นทางถนนดอนหว้า - เขาล้าน

จำนวนผู้เข้าชม :445