ประเพณีบุญเพ็งธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีบุญเพ็งธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อบต.บ้านจันทน์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042138445
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จัดขึ้นทุกปี ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำเดือน7 ของทุกปี
การเดินทาง :  เส้นทาง อำเภอบ้านดุง - อำเภอบ้านม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์

จำนวนผู้เข้าชม :180