วัดบางด้วนนอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบางด้วนนอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 61 บ้านบางด้วน หมู่ที่ 6 ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  023840779
latitude :  13.62
longitude :  100.57
รายละเอียด :  ลักษณะพื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ทิศตะวันตก ห่างออกไปประมาณ 500 เมตร และภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ อุโบสถกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ซ่อมครั้งใหญ่ พ.ศ. 2480 กุฎีสงฆ์ จำนวน 7 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ศาลากลางอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน ศาลาท่าน้ำ อาคารเรียนพระปริยัติธรรม สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ และมีหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง หลวงพ่อพุทธชินราชจำลอง รอยพระพุทธบาทจำลอง วัดบางด้วนนอก สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2380 เป็นวัดทีประชาชนชาวตำบลบางด้วนได้ร่วมกันสร้างเพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลประจำตำบล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2385 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 13.60 เมตร ยาว 23.50 เมตร ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาประมาณ พ.ศ. 2400 การศึกษาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ถึงปัจจุบันจำนวนนักเรียนธรรมพระภิกษุ 10 รูป สามเณร 1 รูป นอกจากนี้ทางวัดได้จัดให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลในที่ดินของวัดอีกด้วย
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์จากถนนสุขุมวิทเข้าซอยบางด้วน หรือเดินทางด้วยรถสองแถวประจำทางสายสำโรง - บางด้วน

จำนวนผู้เข้าชม :409