วัดสวนอุบลวนาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสวนอุบลวนาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านดงหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042921979ต่อ602
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมา เดิมชาวบ้านตั้งชื่อว่า?ดงหมาสรวง? เป็นดอนวัดร้างมานาน มีป่าไม้และเถาวัลย์ปกคลุมอย่างหนาแน่น โบสถ์และเจดีย์เก่าแก่พังลงมากองอยู่กับพื้นดิน ทำด้วยศิลาแลงก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งใช้ขวานโบราณถาก ชาวบ้านเรียกว่า ดงหมาสรวงสวนแนน เพราะมีเจดีย์เก่ารูปหมาสรวงหินสลักนั่งเฝ้าประตูเจดีย์ทางเข้า สันนิษฐานว่าน่าจะก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเจ้านครลาว ในสมัยนั้น ยุคนั้นพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก พบมีการสร้างวัดเจดีย์ลักษณะเดียวกันหลายแห่งด้วยศิลาแลงก้อนอิฐดินเผาบาง ตามวัดร้างที่อยู่ใกล้กันหักลงเป็นหลักฐานจึงสันนิษฐานว่าวัดคงสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน เป็นวัดร้างมานานไม่มีใครกล้ารุกล้ำบุกเบิกเข้าไป ถ้าใครขัดขืนรุกล้ำเข้าไปก็จะมีอันเป็นไป ชาวบ้านจึงเชื่อว่าวัดแห่งนี้มีเทพภูมิที่คอยพิทักษ์รักษา ต่อมาภาคอิสานได้ขึ้นอยู่ภายใต้การปกครองของไทย ประจวบกับศึกฮ้อเข้าโจมตีบ้านเมืองแตกระส่ำระสาย วัดไม่มีผู้อุปถัมภ์จึงเป็นวัดร้างไป และเมื่อสงครามสงบชาวบ้านก็พากันอพยพกลับสู่ถิ่นเดิม ตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ วัดเดิมจึงเป็นวัดร้างไปตั้งแต่นั้นมา จนปัจจุบันวัดได้รับการบูรณะและมีการขุดพบไหกระดูกคนโบราณและเครื่องใช้ต่างๆ ด้วย ซึ่งวัดได้ขออนุญาตตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2555 กรมการศาสนาได้อนุมัติให้เป็น วัดชื่อ ?วัดสวนอุบลวนาราม (ธ)? เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
การเดินทาง :  ถ้าเดินทางมาจากตัวเมืองอุดรธานี ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2021 อุดรธานี-บ้านผือ เมื่อถึงสามแยกเฟื้องฟ้า เลี้ยวขวา ตามถนน 2020 บ้านผือ -ท่าบ่อ ประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงสี่แยกแรกบ้านดงหวายเลี้ยวขวาตรงไปเลื่อยๆประมาณ3กิโลเมตรจะเจอสี่แยกเลี้ยวขวาตรงไปตามถนนลุกรังประมาณ4 กิโลเมตรจะเจอป้ายวัดสวนอุบลวนาราม เลี้ยวซ้ายตามป้ายตรงไปตามถนน6กิโลเมตรจนสุดถนนก็จะเจอวัดสวนอุบลวนารามตั้งอยู่

จำนวนผู้เข้าชม :356