วัดวังทองวราราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวังทองวราราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อำเภอวังทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055-312999
latitude :  16.82
longitude :  100.43
รายละเอียด :  เป็นวัดประจำอำเภอวังทอง
การเดินทาง :  อยู่ในตัวอำเภอวังทอง

จำนวนผู้เข้าชม :456