วัดลักษณาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดลักษณาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  3176 หมู่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  032 481273
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ หมู่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประวัติความเป็นมาของวัดไม่มีหลักฐานชัดเจน เล่าสืบต่อกันมาว่า นายลักษณ์ เป็นชาวบ้านเกาะกูด จังหวัดตราด มีอาชีพค้าขายทางทะเลนำสินค้าจากจังหวัดตราด ไปค้าขายตามอ่าวต่างๆ และเข้ามาค้าขายอ่าวบ้านแหลมเสมอๆ ทำให้เกิดความสนิทสนมกับชาวบ้านเป็นอย่างดี และเกิดรักใคร่ชอบพอกับนางสาวโหมด สาวชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม จนได้แต่งงานอยู่กินกันอย่างมีความสุข แต่ทั้งสองไม่มีบุตร ธิดาไว้สืบสกุล  นายลักษณ์ และนางโหมดเป็นผู้มีจิตใจเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า พิจารณาเห็นว่าฝั่งตะวันออกของบ้านแหลมมีวัดถึง 4 วัด คือวัดต้นสน วัดศีรษะคาม วัดในกลาง และวัดอุตมิงคาวาส แต่ฝั่งตะวันตกไม่มีวัดเลย สองสามีภรรยาจึงตัดสินใจสร้างวัดนี้ขึ้นมา โดยได้ปรึกษาเจ้าของที่ดิน คือ นายตัน นางก่วย และบุตร คือนายจาดและนางสายใจ คำนวณศิริเพื่อขอซื้อที่ดินสร้างวัด แต่เจ้าของที่ดินมีจิตศรัทธายกที่ดินให้สร้างวัดโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ชาวบ้านจึงเรียกติดปากกันมาว่าวัดตาลักษณ์ เรียกกันไปเรียกกันมากลายเป็นชื่อวัดใหม่ไตรลักษณ์ สาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดลักษณาราม เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชฯ(จวน อุฏฐายี) วัดมกุฎกษัติยาราม กรุงเทพฯ ในสมัยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมลฑลราชบุรี ได้มีโอกาสมาเยี่ยมประชาชนชาวตำบลบ้านแหลม ทรงทราบว่ามีวัดสร้างใหม่ ชื่อวัดใหม่ไตรลักษณ์ จึงทรงประทานชื่อใหม่ให้ว่า วัดลักษณาราม ถือว่าเป็นมงคลนามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา   วัดลักษณารามได้รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 2520-2535 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ  สิ่งที่น่าสนใจในวัดลักษณาราม ชมศิลปะปูนปั้นฝีมือช่างเมืองเพชรบนวิหาร ถวายสักการะพระบรมรูป ร.๕ มีพระบรมสาทิสลักษณ์ที่พระราชทานคราวเสด็จประภาสต้นอำเภอบ้านแหลม กราบขอพรเจ้าแม่กวนอิม สักการะรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดลักษณาราม  
การเดินทาง :  การเดินทางไปวัดลักษณาราม ใช้เส้นทาง ถนนพระราม 2 ธนบุรี-ปากท่อ จนถึงจังหวัดสมุทรสงคราม เลยทางเข้าตัวเมืองไปข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลอง ขับไปเรื่อยๆ อีกไม่กี่กิโลเมตร สังเกตุปั๊ม ปตท. ซ้ายมือ ใกล้ๆ ปั๊มมีแยกซ้ายเข้า ต.คลองโคน (ทางลัดไปชะอำ) ไปเรื่อยๆ จนถึง ผ่าน ต.ยี่สาร ต.บางตะบูน ผ่านสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมถึงสามแยกแล้วเลี้ยวซ้าย ถึงวัดลักษณาราม

จำนวนผู้เข้าชม :352