วัดท่าประดิษฐ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าประดิษฐ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านท่าประดิษฐ์ ตำบลท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  037-616430
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดท่าประดิษฐ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านท่าประดิษฐ์ ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 102 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 46 นาที * อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 21.4 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 25 นาที ** อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 19.4 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 26 นาที ***

จำนวนผู้เข้าชม :86