ถนนคนเดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถนนคนเดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043871566
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นถนนคนเดิน ซึ่งตั้งอยู่ทีถนนสหัสขันธ์ไดโนโรด ยาว 800 เมตร เป็นตลาดนัดชมสินค้า OTOP ของชุมชน ซึ่งจัดขึ้นทุกเป็นประจำทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 13.30น.-21.00 น.
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถโดยสารจากบขส.กาฬสินธุ์ 32 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :382