ศาลเจ้าพ่อพญาแล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อพญาแล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044811378
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาลเจ้าพ่อพญาแลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ชาวชัยภูมินิยมเดินทางไปสักการะ เพราะป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวชัยภูมิ
การเดินทาง :  รถยนต์ หรือรถประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :459