ศาลเจ้าพ่อพญาแล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อพญาแล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044811378
latitude :