น้ำตกหลังเหว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกหลังเหว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 19 บ้านโนนอารีย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044318001
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกหลังเหว : แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะ รัฐมนตรี 2532 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ประกาศรายชื่อแหล่งธรรม ชาติอันควรอนุรักษ์ในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 263 แห่งในพื้นที่ 62 จังหวัด โดยมีระบบนิเวศแหล่งน้ำในแผ่นดิน เป็นจำนวน 155 แห่งในพื้นที่ 53 จังหวัด กระจายทั่วประเทศไทย โดยน้ำตกหลังเหว มีรายชื่ออยู่ในอับดับที่ 80 น้ำตกหลังเหว : อยู่บริเวณวัดธารน้ำตกหลังเหว หมู่ที่ 19 บ้านโนนอารีย์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นน้ำตกขนาดเล็กชั้นเดียว มีน้ำผุดจากใต้ดิน ตามรอย แตกของเปลือกโลกในเขตป่าดิบชื้นพญาเย็น แล้ว ไหลลงจากหน้าผาสูงประมาณ 80 เมตร
การเดินทาง :  จากอำเภอปากช่อง ตามเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2243 ถึงบริเวณมอเตาถ่าน แยกขวามือ ตรงไปวัดธารน้ำตกหลังเหว

จำนวนผู้เข้าชม :788