ถ้ำพญานาค วัดไทย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำพญานาค วัดไทย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดไทย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  086 858 6635
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 327 บ้านจุมพล ถนนพิสัยสรเดช ซอยสุขาภิบาล 16 หมู่ที่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สังกัดคณสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 28 ตาราวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาน 139 เมตร จดซอยสุขาภิบาล 16 ทิศใต้ประมาน 139 เมตร จดซอยสุขา ภิบาล 15 ทิศตะวันออกประมาน 58 เมตร จดถนนพิสัยสรเดช ทิศตะวันตกประมาน 64 เมตร จดแม่น้ำโขง อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 11 เมตร ยาว 21 เมตร ศาลาการเปรียญอาคาร ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น สร้าง พ.ศ. 2419
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :519