น้ำตกสาริกา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกสาริกา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่7
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043-449-945
latitude :  17.01
longitude :  102.71
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ปริมาณน้ำมากในฤดูฝน
การเดินทาง :  ถนนเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ข้างโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย มุ่งหน้าทางทิศตะวันตก

จำนวนผู้เข้าชม :460