หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > ท่าวังผา > ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลริม
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลริม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลริม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าค้ำ เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0818829318
latitude :  19.10
longitude :  100.80
รายละเอียด :  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลริม มีเนื้อที่ประมาณ 3 งาน นายพะยอม โตสุวรรณ ปราชญ์ด้านเกษตร และ นางบัวผัน ไชยสาร เป็นผู้ดูแล เริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2556 มีการเลี้ยงไก่สายพันธุ์หายาก เช่น ไก่ญี่ปุ่น ไก่ฮอลแลนด์ ไก่บราม่าไก่เบตง ไก่กระดูกดำ ไก่งวง ไก่ต๊อก ปลูก กล้วยหอม มะยงชิด มะนาว เดิมพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นป่าไผ่ข้าวหลาม ไผ่รวก จึงมีการปรับลื้อออกสร้างเป็นเล้าไก่ ทำปุ๋ยหมักจากมูลไก่ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพิ่มการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
การเดินทาง :  ห่างจากตัวอำเภอเมืองน่าน 45 กม. เดินทางขึ้นเหนือมาที่อำเภอท่าวังผา

จำนวนผู้เข้าชม :516