วัดเจดีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเจดีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านเจดีย์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044812406
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่พบนั้นเป็นพระพุทธรูปเนื้อศิลาแลง ปางมารวิชัย คล้ายศิลปะแบบขอม? คาดว่าสร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 8 ศอก มีลักษณะพุทธศิลป์สมบูรณ์และงดงามยิ่งนัก มีลักษณะเด่นคือพระโอษฐ์เป็นสีแดง มีอายุประมาณ 700 ปี เมืองคอนสาร เป็นเมืองที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในครั้งก่อนเมืองคอนสารเป็นเพียงป่าดงพงไพร ต่อมาได้มีชาวบ้านชื่อนายภูมี จากเมืองนครไทยกับสมัครพรรคพวกลงเขาจากเมืองนครไทยมาหาเก็บของป่าในบริเวณแถบนี้ ต่อมาได้เห็นว่าบริเวณนี้มีน้ำท่า พืชพรรณ สัตว์ป่า บริบูรณ์ดียิ่งนัก จึงชักชวนกันให้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ กาลนั้นนายภูมี และพรรคพวกได้เก็บของป่าส่งเป็นส่วยสาบรรณาการให้แก่กรุงรัตนโกสินทร์เรื่อยมา และต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเห็นความดีความชอบ จึงได้แต่งตั้งให้เป็นนายภูมีเป็นนายหมวดรักษาป่า ผึ้ง และมูลค้างคาว ที่หมู่บ้านแห่งนี้ในตำแหน่งหมื่นอร่ามกำแหง ต่อมาหมู่บ้านแห่งนี้ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมือง และหมื่นอร่ามกำแหงก็ได้เลื่อนยศเป็นหลวงพิชิตสงคราม เป็นเจ้าเมืองคอนสารคนแรก ในปี 2333 พระพุทธยอดฟ้าโปรดเกล้าให้หลวงพิชิตสงครามพร้อมด้วยพรรคพวกมาหา ขี้ผึ้ง ดินประสิว และหางาช้างในที่บริเวณทุ่งพระ และได้มาพบวัดร้างเก่าแก่ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ พร้อมด้วยมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองอยู่ด้วย จึงได้ร่วมมือกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่ วัดนี้แต่เดิมชื่อวัดธาตุหรือวัดโพธิ์ แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นวัดเจดีย์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่พบนั้นเป็นพระพุทธรูปเนื้อศิลาแลง ปางมารวิชัย คล้ายศิลปะแบบขอม? คาดว่าสร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 8 ศอก มีลักษณะพุทธศิลป์สมบูรณ์และงดงามยิ่งนัก มีลักษณะเด่นคือพระโอษฐ์สีแดง อายุประมาณ 700 ปี ปัจจุบันชื่อว่า พระพุทธชัยสารมุนี แต่ชาวบ้านก็เรียกว่าหลวงพ่อพระประธาน และข้างๆกันนั้นยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองซึ่งเป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น ในปี 2479 สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ได้ขึ้นทะเบียนพระประธานเป็นโบราณวัตถุ มีอายุประมาณ 700 ปี และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 ? 18.00 นาฬิกา
การเดินทาง :  การเดินทางเข้าไปนมัสการหลวงพ่อพระประธาน ปัจจุบันนี้ง่ายและสะดวกมาก จากขอนแก่นตามถนนหมายเลข 12 เมื่อมาถึงสี่แยกอำเภอคอนสารเลี้ยวขวาเข้าไปไม่ไกลก็จะเห็นวัดเจดีย์อยู่ตรงกันข้ามกับอนุสาวรีย์หลวงพิชิตสงคราม หาไม่ยากตามทางจะมีป้ายบอกเรื่อยๆรับรองไม่หลง

จำนวนผู้เข้าชม :542